Kwaliteit

Onze zorgboerderij is gecertificeerd met het keurmerk ‘Kwaliteit Laat Je Zien’ door de federatie landbouw en zorg. Op de website zorgboeren.nl zijn ook onze jaarverslagen te vinden.

 

Wij voldoen aan de wettelijke eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Ook zijn wij aangesloten bij Coöperatie Boer en Zorg. Tevens zijn wij een Erkend Leerbedrijf.

 

 

De cliëntenvertrouwenspersoon:

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. Margreeth Rebers is uw cliëntenvertrouwenspersoon. Zij is werkzaam voor het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap en is volledig onafhankelijk van Zorgboerderij Remmersbos. Margreeth is telefonisch te bereiken op maandag tot en met donderdag via 06 – 213 851 22 of m.rebers@hetlsr.nl.  Mocht u haar niet kunnen bereiken kunt u ook bellen met 088-201 59 00. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

 

 

Privacyreglement, klachtenreglement en algemene voorwaarden:

Ons privacyreglement, klachtenreglement en algemene voorwaarden zijn inzichtelijk op aanvraag, digitaal of bij ons op de zorgboerderij.